Loading...
Pionier in Rotterdam-Zuidwijk 2022-09-05T20:22:58+00:00

Weet jij je geroepen?

We verlangen naar het ontstaan van een gemeenschap in de Rotterdamse wijk Zuidwijk, tussen mensen en met en rondom God. ZuidRijk is een ontmoetingsplek in deze wijk, waar zowel maatschappelijke als missionaire activiteiten plaatsvinden. Onder de maatschappelijke vlag vinden er onder meer maaltijden, inloopmomenten en kinderwerk plaats. De missionaire tak is pioniersplek in wording en een kernteam van vrijwilligers organiseert op zondag afwisselend een samenkomst en een Bijbelstudie. De wijk is etnisch divers. Rondom het inloophuis wonen relatief meer ouderen en er tegenover staat één van de basisscholen uit de wijk.

Ons verlangen voor ZuidRijk is om het werk uit te bouwen, te verbreden en te verdiepen. Daarom zoeken we een

Pionier in Rotterdam Zuidwijk

0,4 fte

Context en doel

We hopen dat het missionaire werk ervoor zorgt dat er in de komende jaren een stabiele, (etnisch) pluriforme, nieuwe gemeenschap ontstaat die God dient en in liefde betrokken op elkaar leeft. Momenteel hebben we een vaste groep van overwegende oudere bezoekers bij de missionaire activiteiten. We willen graag in contact komen met een bredere groep mensen uit de wijk, die zowel qua leeftijd als qua (etnische) achtergrond een afspiegeling is van de wijk. Het kinderwerk op zondag bevindt zich nog in de opstartfase. Ook willen we bestaande contacten verdiepen, door ons leven te delen en de activiteiten samen met mensen uit de wijk te dragen.

De pioniersplek in oprichting wordt gedragen door twee gemeenten, de wijkgemeente Maranathakerk van de Protestante Gemeente Rotterdam-Zuid en de Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeenten, en zal onderdeel uitmaken van de leergemeenschap pionieren van de Protestante Kerk in Nederland.

Wat worden je taken?

 • Het werk in ZuidRijk uitbouwen en verbreden, activiteiten ontplooien en vanuit een creatieve, warme, christelijke houding contact leggen en onderhouden met wijkbewoners, samen met andere teamleden en betrokkenen.
 • Op een frisse en authentieke wijze het Woord van God dichtbij het hart brengen, passend bij de leefwereld en cultuur van de mensen, onder andere door voor te gaan in samenkomsten.
 • Samenwerken in het team en contact onderhouden met relevante organisaties om ons heen, waaronder de IZB.

Wie zoeken we?

 • Je bent naar buiten gericht, een inspirerende, verbindende en veerkrachtige kartrekker en ondernemend en kan goed samenwerken in teamverband. Je kunt goed reflecteren en bent bereid feedback te ontvangen en te leren.
 • Je bent een mensen-mens, sociaal en houdt ervan om de wijk in te gaan. Je hebt affiniteit met mensen die ouder en/of eenzaam zijn en vindt het tevens een uitdaging om de pioniersplek een afspiegeling van de wijk te laten zijn. Je hebt een open houding en onvoorwaardelijke acceptatie van ieder mens zit in je DNA.
 • Je bent een volgeling van Jezus en kan het Woord van God op een frisse en authentieke wijze uitdragen.
 • Je bent geïnspireerd door en weet je gebonden aan het Woord van God, staat achter het pioniersplan en de visie van ZuidRijk (beiden zijn op te vragen) en hebt tevens feeling met de betrokken kerken.
 • Je bent communicatief vaardig en een netwerker.
 • Je hebt in een missionaire context ervaring met missionair en pastoraal werk en hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur minstens een opleiding HBO-theologie en de mogelijkheid om een sacramentsbevoegdheid te verkrijgen.
 • Je bent lid van de Protestante Kerk in Nederland of bereid dat te worden.
 • Je bent bij voorkeur bereid om in de wijk te gaan wonen.

Wat bieden we?

Een contract voor een jaar, met verlenging naar drie jaar bij goed functioneren, waarbij de arbeidsvoorwaarden van een kerkelijk werker conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing zijn (schaal 9).

De aanstelling heeft initieel de omvang van twee dagen per week, uitgaande van een 36-urige werkweek.

Solliciteren en informatie?

Je kunt tot 24 september je sollicitatie richten aan Joop Noordzij, voorzitter van het bestuur van stichting ZuidRijk missionair (06-21182874 / jnoordzij64@gmail.com). Ook voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Joop.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 40 en 41.

Bekijk hier de volledige vacaturetekst

Schoonegge 60
3085 CX Rotterdam

0628173928