Loading...
Missie 2023-01-14T12:47:26+00:00

IEDERE PERSOON TELT

Wij, vrijwilligers van ZuidRijk voelen ons geroepen om met geloof, hoop en liefde een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Zuidwijk. 
De complexe problematiek in de wijken als hoge werkloosheid, schooluitval, ontbreken van een startkwalificatie, ontwrichte gezinnen, huiselijk geweld en criminaliteit heeft als gevolg dat veel kinderen opgroeien zonder kansen en perspectief en dat veel ouderen eenzaamheid of onveiligheid ervaren en daardoor in een isolement terechtkomen. Dat roept vaak zingevingsvragen op. ZuidRijk wil een plek zijn waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, acceptatie ervaren en ruimte krijgen voor persoonlijke groei.

Wij maken van elke ontmoeting een nieuw begin. We zijn in de wijk aanwezig als mensen die mensen ontmoeten: kinderen, tieners en ouderen die in de wijk wonen.  We willen naast hen staan en samen vooruitkijken naar morgen. Elk vonkje hoop, elk klein plan is een nieuw begin. Wij geloven dat er voor ieder mens een toekomst is die mooier kan zijn dan vandaag.

Over ons

ZuidRijk is onderdeel van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk (seinpostslinge.nl).

Seinpost Slinge Maatschappelijk is door SBB erkend als leerbedrijf voor mbo-opleidingen in de sector Maatschappelijke zorg, Sociaal werk en Pedagogische begeleiding en we plaatsen stagiaires van verschillende ROC’s (Zadkine, Albeda, Hoornbeeck).

Seinpost Slinge Maatschappelijk is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN: 856908782            IBAN: NL82RABO0327086459

ZuidRijk missionair is een aparte stichting die de diensten op zondag organiseert. Ook deze stichting heeft een ANBI verklaring. 

0
Actieve vrijwilligers
0
Actieve projecten
0
Gedoneerd

ONZE WAARDEN

Wat we doen om onze missie te volbrengen

Doe mee met ZuidRijk

ZuidRijk wordt in stand gehouden door vrijwilligers op non-profit basis. Hierdoor kunnen we altijd hulp gebruiken in de vorm van menskracht of (financiële) middelen. Via onderstaande knoppen vindt u/jij meer informatie over hoe ingeschreven of gedoneerd kan worden.

ALS VRIJWILLIGER
MET EEN DONATIE